ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ศูนย์ดูแลลูกค้า / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
Bookmark and Share
ใบคำขอเอาประกันภัย แบบฟอร์มการชำระเงิน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลง คู่มือการใช้บริการ Bupa Active
    PDF file ZIP file
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (F-MA-38) 286.35 KB 272.61 KB
แบบฟอร์มคำขอเอกสารรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล 253.42 KB 239.92 KB
หนังสือยินยอมให้หักค่าเบี้ยประกันสุขภาพอัตโนมัติ (F-FA-20) 100.43 KB 95.35 KB
คู่มือสมาชิกประกันสุขภาพรายบุคคลแบบจ่ายผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 2,254.56 KB 2,254.56 KB
คู่มือสมาชิกประกันสุขภาพรายบุคคล 1,836.56 KB 1,836.56 KB
สถานพยาบาลในเครือข่าย สำหรับบัตรสีแดง (S-CM-04T) 367.13 KB 335.39 KB
สถานพยาบาลในเครือข่าย สำหรับบัตรสีฟ้า (S-CM-03T) 222.53 KB 190.89 KB
คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ (F-MA-20) 481.85 KB 447.10 KB
ใบคำร้องขอปรับแผนผลประโยชน์คุ้มครอง (F-MA21T) 718.03 KB 680.15 KB
เอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณา ดาวน์โหลดที่
ทำไมต้องบูพา?
  • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
  • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
  • บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกบูพา (Bupa Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
การชำระเบี้ยประกัน
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยประวัติ
แบบฟอร์มยืนยันขอรับความคุ้มครองการตรวจพิเศษภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (F-CA-13)
Physician Attending Report (F-CA-02)
ใบตรวจผู้ป่วยนอก (F-CM-09)
Concurrent Form (F-CA-11)
Pre-Arrangement Form (F-CA-04)
ใบตรวจผู้ป่วยใน (F-CA-01T)
ใบรับเงินค่าสินไหม (F-FA-18)
More