ทำประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร ?
  • เพราะค่ารักษาพยาบาลแพงมาก และแพงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณและครอบครัวของคุณ
  • ป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร ?
 
 
ทำไมต้องบูพา?
  • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
  • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย
  • บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
ประกันสุขภาพ
Bupa ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เตรียมพร้อมกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณ
ดูทั้งหมด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
Bupa ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม
การชำระเบี้ยประกัน
บูพามีช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลาย
เครือข่ายสถานพยาบาล
ค้นหาโรงพยาบาลและคลินิก ที่อยู่ในเครือข่ายของบูพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่นี่
 
ดูทั้งหมด

สุขภาพดีกับบูพา
Bupa สุขภาพดีกับบูพา
อาหารและโภชนาการ
ข้อมูลด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สุขภาพที่ดีเริ่มมาจากร่างกายที่แข็งแรง
ดูแลสุขภาพจิต
สาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรง
สุขภาพในที่ทำงาน
บทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในที่
ทำงาน
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
ค้นหาบทความด้านสุขภาพ และข้อมูล
เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
ดูทั้งหมด

 
ข่าวและกิจกรรม
Bupa ข่าวและกิจกรรม
10/03/2558
บูพาเปิดสาขา จันทบุรี
06/03/2558
บูพาเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่เรื่อง Good Moment
10/02/2558
บูพาร่วมกับธนาคายูโอบีจัดงานแถลงข่าว
 
ดูทั้งหมด