ดูแลสุขภาพจิต
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / ดูแลสุขภาพจิต
Bookmark and Share
การจัดการกับภาวะซึมเศร้า (ตอน 2) ย้อนกลับ
สาเหตุของภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้ามีความแตกต่างในแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์ต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของภาวะซึมเศร้า แต่ก็พบปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิดภาวะดังกล่าว ได้แก่

·        บุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกไม่ดีในช่วงวัยเด็ก
·        ครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่หย่าร้างตั้งแต่เด็ก
·        การสูญเสียญาติหรือเพื่อนสนิท
·        ผิดหวังในสัมพันธภาพ อกหัก
·        การถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศในวัยเด็ก
·        การมีลักษณะส่วนตัวเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท
·        การเจ็บป่วยรุนแรงเรื้อรังเป็นเวลานาน เช่น โรคเบาหวาน หรือ โรคหัวใจ
·        ครอบครัวมีประวัติภาวะซึมเศร้า
·        ครอบครัวยากจน
·        คนร่อนเร่ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
·        คนว่างงาน
·        เพศหญิงมีแนวโน้มพบภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ชาย

การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้า

ถ้าคุณมีภาวะซึมเศร้า ให้ยอมรับกับปัญหาเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำได้ยากที่สุด บ่อยครั้งที่คนที่อยู่รอบๆตัวคุณจะแนะนำให้คุณเข้ารับการช่วยเหลือ ซึ่งถ้าคุณยอมรับตามนั้นและไปพบแพทย์ คุณก็จะได้รับกำลังใจและการรักษาภาวะซึมเศร้าของคุณให้หมดไป ก่อนที่ภาวะดังกล่าวจะมาครอบงำชีวิตคุณทั้งชีวิต

แพทย์อาจจะถามเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ความสัมพันธ์ ประวัติภาวะซึมเศร้าที่คุณเคยเป็น และความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับอาการ ระยะเวลาที่เกิดอาการ และความรุนแรงของอาการดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ

ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่มักจะได้รับการบำบัดจากแพทย์เวชปฏิบัติประจำตัวของผู้ป่วยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะซึมเศร้าที่ยากจะรักษาได้นั้น จะถูกส่งต่อให้จิตแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญปัญหาทางจิตเวชโดยเฉพาะ


การรักษาภาวะซึมเศร้า

วิธีการรักษาภาวะซึมเศร้ามีหลากหลายวิธี โดยมีวิธีหลักๆอยู่ 2 วิธี ได้แก่ การบำบัดด้วยการพูดคุยทางจิตวิทยาเช่น การรับคำปรึกษา (counseling) และการใช้ยาต้านภาวะซึมเศร้า (antidepressant drug) ซึ่งการจะได้รับวิธีการรักษาแบบไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าที่เป็นอยู่

การช่วยเหลือตัวเอง (Self-help)

            การออกกำลังกายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาภาวะซึมเศร้าไปพร้อมกับการรักษาด้วยยาและ/หรือการรับคำปรึกษา การเลือกเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในรูปแบบที่คุณชื่นชอบ สนุกสนานจะทำให้คุณมีความสนใจทำกิจกรรมนั้นได้นาน การฝึกผ่อนคลายความเครียดและการทำสมาธิก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยบำบัดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย

                ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าอาจจะพยายามใช้แอลกอฮอล์เพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งการเลือกใช้วิธีนี้จะต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณการดื่มไม่ให้มากเกินกว่ามาตรฐานที่แนะนำ เพราะแอลกอฮอล์จะมีผลกระทบต่อการนอนหลับและอารมณ์ของผู้ป่วย รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวด้วย เช่น ตับถูกทำลาย

การใช้ยา

            การใช้ยารักษาภาวะซึมเศร้าอาจจะไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยหรือภาวะซึมเศร้าปานกลาง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จำนวนมากมีอาการที่ดีขึ้นได้ภายในระยะเวลา  6 เดือนโดยที่ไม่ต้องใช้ยารักษา

                ยารักษาภาวะซึมเศร้ามีหลากหลายประเภท แต่ทั้งหมดล้วนมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยทั้งสิ้น ดังนั้นการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนจึงมีความสำคัญมาก ผู้ป่วยควรสอบถามรายละเอียดการใช้ยาจากแพทย์หรือศึกษาจากเอกสารความรู้การใช้ยาให้เข้าใจก่อนใช้ยา

การบำบัดด้วยการพูดคุย (Talking therapies)

            โดยปกติแล้วแพทย์จะจัดให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดด้วยการพูดคุยในขณะรับการรักษาอยู่แล้ว การให้คำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า โดยผู้ป่วยสามารถแสดงความรู้สึกและปัญหาของตัวเองต่อผู้ให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นเพียงผู้รับฟังและถามคำถามเท่านั้น การบำบัดด้วยการพูดคุยมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะอนุญาตให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกออกมาได้เต็มที่โดยไม่ถูกบังคับ ในขณะที่ผู้ให้คำปรึกษาจะรับฟังสิ่งที่ผู้ป่วยพูดและพยายามสังเกตความรู้สึกของผู้ป่วยและมองปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะมีตารางเวลาที่แน่นอนสำหรับการเข้ารับการบำบัดด้วยวิธีนี้ ส่วนมากจะใช้เวลา 6-12 ครั้ง

                การบำบัดด้วยการพูดคุย มีหลายประเภท ได้แก่ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioural therapy :CBT) และ จิตบำบัดเชิงจิตพลวัต (psychodynamic psychotherapy) ซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดด้วยการพูดคุยถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตในวัยเด็กและสัมพันธภาพที่มีความสำคัญมากต่อผู้ป่วย การเลือกรูปแบบในการบำบัดนั้น ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ให้คำปรึกษา ความพร้อมของผู้ป่วยและความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยเป็นอยู่

ก่อนหน้า   ถัดไป
 
Related Tips
การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด
การสูญเสียบุคคลใกล้ชิดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตที่เราต้องผ่านพ้นไปให้ได้ ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีในการจัดการกับ
อ่านเพิ่มเติม
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม คือการที่คนไข้และผู้เชียวชาญทางด้านสุขภาพร่วมกันบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ ร่วมกันเลือกการทดสอบและการรักษา โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์ ค่านิยม ตลอดจนความชอบส่วนบุคคลของคนไข้ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมที่ดี เป็นการนำทั้งความเห็นคนไข้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาไว้ด้วยกัน
อ่านเพิ่มเติม
การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
คนทุกคนต้องการการพักผ่อนนอนหลับ แต่นานแค่ไหนจึงจะพอดี พ่อแม่มือใหม่อาจสงสัยว่าจะให้เด็กทารกนอนหลับนานแค่ไหนดี กังวลว่าลูกวัยรุ่นอาจนอนไม่เพียงพอ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถหยุดสัปหงกในระหว่างวันได้
อ่านเพิ่มเติม
โรคอัลไซเมอร์
อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด โดยภาวะสมองเสื่อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องบูพา?
  • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
  • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
โทร 0 2677 0000 Ext. 5501
สอบถามข้อมูลทางอีเมล
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สุขภาพดีกับบูพา
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ