สุขภาพในที่ทำงาน
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / สุขภาพในที่ทำงาน
Bookmark and Share
การสร้างความมุ่งมั่นในความคิด ( Improving assertiveness ) ย้อนกลับ

เรื่องราวของการยืนยันอย่างมั่นใจ

การยืนยันอย่างมั่นใจ เกี่ยวข้องกับความชัดเจนในสิ่งที่คุณรู้สึก ในสิ่งที่คุณต้องการ และวิธีที่คุณจะได้ในสิ่งนั้น  สิ่งนี้ต้องการความมั่นใจ ภาษากายที่เปิดเผย และความสามารถในการสื่อสาร กับคนอื่นอย่างนิ่งสงบ โดยปราศจากการจู่โจมทำร้ายคนอื่น  การเป็นคนที่มีการยืนยันอย่างมั่นใจ หมายความว่า :

 • การพูดว่า “ ใช่ ” เมื่อคุณต้องการสิ่งนั้น และพูดว่า “ไม่ ”  เมื่อคุณหมายถึงว่า “ไม่ ”  ( มากกว่าที่จะแสดงความเห็นด้วยและยอมทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเพื่อต้องการให้คนอื่นๆพอใจ
 • การตัดสินใจ การยึดติดกับบางอย่าง ความชัดเจนในขอบเขตพื้นที่ และ ความเป็นสุขในการปกป้อง มุมมองหรือการวางตัวของคุณ ถึงแม้ว่า มันจะกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้ง
 • การมีความมั่นใจ ในการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 • การเข้าใจวิธีการ เจรจาต่อรอง ถ้าคนสองคนต้องการผลที่แตกต่างกัน
 • การมีความสามารถในการพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับตนเอง และความสามารถในการฟังคนอื่น
 • การมีความสามารถในการ ให้ และ รับ ทั้งผลตอบรับในทางบวก และทางลบ
 • การมีทัศนคติในทางบวก และมองโลกในแง่ดี

 

การเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะนี้ จะช่วยให้คุณได้แสดงความคิดและความรู้สึกของคุณอย่างมีอิสรภาพ พูดออกมาเพื่อตนเอง คุณมีสิทธิที่ควรได้รับ ให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม และควบคุมความโกรธของคุณได้

 

พฤติกรรม แบบถูกกระทำโดยไม่ตอบโต้  แบบก้าวร้าวรุกราน  และ แบบ การยืนยันอย่างมั่นใจ ( Passive , aggressive and assertive behaviour )

เมื่อคุณเริ่มเข้าการอภิปรายหรือการถกเถียง มีหลายวิธีที่คุณจะประพฤติปฏิบัติ หรือมีปฏิกิริยาต่อ สถานการณ์ต่างๆ

ยกตัวอย่าง เช่นถ้าคุณพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งใดใดก็ตาม หรือรู้สึกว่า ความคิดของคุณไม่ค่อยสำคัญเท่าของคนอื่น คุณก็กำลังเป็น แบบถูกกระทำโดยไม่ตอบโต้ ในสถานการณ์แบบนี้ คุณอาจใช้การพูดจาถากถางเสียดสี  การยอมให้อย่างขุ่นเคืองใจ  หรือเก็บนิ่งไว้โดยยอมเสียคุณค่าของคุณเอง  สิ่งนี้ตรงข้ามกับ แบบก้าวร้าวรุกราน ซึ่งเมื่อคุณรู้สึกอะไรแบบไหน คุณต้องได้ตามแนวทางของคุณเสมอ โดยไม่สนใจต่อความรู้สึกหรือความคิดของคนอื่น  คุณอาจจะอดกลั้นเก็บความรู้สึกไว้ จนสุดท้ายมันก็ระเบิดออกมา และไม่เหลือที่ว่างสำหรับการพูดจาสื่อสาร

การเป็นคนมีการยืนยันอย่างมั่นใจ นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเป็น แบบถูกกระทำโดยไม่ตอบโต้ หรือ แบบก้าวร้าวรุกราน  การยืนยันอย่างมั่นใจเป็นการคิดอย่างชัดเจน สงบ และเป็นการถกเถียงกันโดย เคารพความคิดซึ่งกันและกัน ที่เหลือช่องว่างให้แต่ละคน สามารถแสดงความคิดเห็นตนเองได้

คุณจะพัฒนาการยืนยันอย่างมั่นใจได้อย่างไร?

ทำไมคุณถึงต้องพัฒนาการยืนยันอย่างมั่นใจของคุณ?

ถ้าคุณขาดการยืนยันอย่างมั่นใจ มันสามารถส่งผลถึงความสัมพันธ์ ทั้งทางด้านบุคคล และในทางสายงานอาชีพ การที่ไม่สามารถสื่อสารถึงความต้องการของคุณอย่างชัดเจน หรือไม่สามารถเสนอ ความคิด หรือ ความเชื่อที่เหมาะกับตัวคุณ สามารถทำให้เกิดความเครียด ระหว่างตัวคุณเองและคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเชื่อว่า คนอื่นๆไม่ฟังคุณ และคุณก็จะรู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจ นำไปสู่บ่อเกิดของความโกรธ และบันดาลโทสะออกมา เมื่อพฤติกรรมนี้เป็นอยู่นาน มันสามารถนำไปสู่ ความเครียด ความวิตกกังวล หรือแม้กระทั่งความซึมเศร้า

โดยการมองดูอย่างรอบคอบ ในวิธีการที่คุณ สื่อสารกับคนอื่นๆ คุณสามารถเริ่มที่จะค้นพบวิธีที่คุณสามารถ ยืนยันอย่างมั่นใจ ได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณ

ภาษากาย

วิถีทางที่คุณยึดมั่นตัวตนของคุณเอง มีผลกระทบที่สำคัญมากต่อสิ่งที่คุณ จะถูกเข้าใจ หรือถูกกระทำโดยคนอื่น คนที่มี การยืนยันอย่างมั่นใจ  โดยทั่วไปจะยืนขึ้น แต่ในท่าทางที่ผ่อนคลาย และมองไปยังคนอื่นด้วยสายตาที่นิ่งสงบ

ขั้นตอนแรกที่ดีในการเป็นคนมีการยืนยันอย่างมั่นใจ มากขึ้น คือการพิจารณา ภาษากายของคุณเอง คุณสามารถฝึกให้เป็นคนมีการยืนยันอย่างมั่นใจ กับเพื่อนๆ หรือ ต่อหน้ากระจก โดยการ :

 • เผชิญหน้ากับคนอื่น หรือตัวเอง และพยายาม นิ่งสงบ
 • พูดจาชัดเจน และมั่นคงเสียงไม่สั่น
 • แสดงออกให้เห็นว่า คุณกำลังรับฟัง
 • จัดภาษากายของคุณ ให้เหมาะกับสิ่งที่คุณกำลังพูด
การสื่อสาร

การสื่อสารที่ชัดเจน เป็นส่วนที่สำคัญของการยืนยันอย่างมั่นใจ ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • แสดงออกถึงความรู้สึกของคุณ พยายามไม่กล่าว ความเห็นของคุณอย่างกว้างๆโดยการพูด “ คุณ”  ในการสนทนา ในเมื่อความจริงแล้ว คุณหมายถึง “ ตัวฉันเอง”  และคุณควรรู้ด้วยว่า คุณมีทางเลือก และควรพูดว่า “ ฉันอาจจะ”  หรือ “ฉันน่าจะ”  แทนคำว่า “ฉันต้อง” และ  “ฉันควร”
 • พูดว่าไม่ สิ่งนี้มักจะเป็นสิ่งที่ลำบาก เพราะคุณไม่ต้องการรู้สึกว่า คุณกำลังทำให้คนอื่นรู้สึกแย่  ถูกมองว่าเป็นคนไม่ช่วยเหลือคนอื่น  ไม่สามารถจัดการกับปัญหา หรือเพียงแค่พบว่าคนอื่นกำลังข่มขู่ อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณ ต้องระลึกไว้ว่า คุณมีสิทธิที่จะพูดว่า ไม่ จงรักษาการสนทนา ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ไม่ต้องไปกล่าวขอโทษ เมื่อคุณต้องพูดว่า ไม่
 • เทคนิค แผ่นเสียงตกร่อง  สิ่งนี้จะเกี่ยวกับการที่คุณแสดงจุดยืนของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีก ในน้ำเสียงที่สงบ และหนักแน่น จนกว่าคนอื่นจะเข้าใจอย่างกระจ่าง ซึ่งมันมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะถ้าคุณต้องอธิบายบางสิ่งแก่บุคคล ซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดการงานบางอย่าง หรือบางคนที่ไม่ตั้งใจฟัง

 

การฝึกฝน

พยายามลองค้นหาทางอินเตอร์เน็ทเพื่อค้นดูรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนรู้ การยืนยันอย่างมั่นใจ ที่สามารถหาได้ในพื้นที่ของคุณ สืบค้นก่อนเสมอว่า ผู้ให้คำปรึกษา หรือ ผู้ที่จะบำบัดให้เกิด การยืนยันอย่างมั่นใจ มีประสบการณ์ มากน้อยแค่ไหนก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าเรียนหลักสูตร   การหามาได้ของหลักสูตรเหล่านี้มีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

หนังสือเพื่อช่วยศึกษาด้วยตนเอง หรือแหล่งในการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ท สามารถช่วยได้ ถ้าคุณอยากจะสอนตัวเองเกี่ยวกับทักษะ ที่คุณต้องการ

 

การให้คำปรึกษาหรือ จิตบำบัด

ถ้าคุณคิดว่าประสบการณ์ในอดีตมีอิทธิพลในทางลบต่อ วิถีทางการประพฤติของคุณ มันอาจจะเป็นการช่วยคุณ ถ้าคุณได้พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้กับ ผู้ให้คำปรึกษาที่ผ่านการฝึกฝนมา สิ่งนี้อาจจะนำความทรงจำที่เจ็บปวดของประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจที่คุณเคยมี กลับมา แต่มันสามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าทำไมคุณถึงได้แสดงออก อย่างที่คุณกระทำมันออกมา มันจะช่วยให้คุณคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองแตกต่างออกไปจากเดิม และมีพฤติกรรมในทางบวก และมีพฤติกรรม การยืนยันอย่างมั่นใจ

คุณก็อาจจะพบว่า  การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม มีประโยชน์ เป็นการรักษาที่จะช่วยให้คุณเอาชนะ รูปแบบต่างๆที่ไม่ได้ช่วยอะไร ในวิถีทางที่คุณคิดและปฏิบัติ รวมทั้ง พฤติกรรม แบบก้าวร้าวรุกราน และ แบบถูกกระทำโดยไม่ตอบโต้

ก่อนหน้า   ถัดไป
 
Related Tips
อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
อาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรืออาการปวดกล้ามเนื้อเหตุจากสมองและไขสันหลังอักเสบที่เรียกย่อๆ ว่า CFS / ME หรือ อาการ
อ่านเพิ่มเติม
ปวดหลัง
อาการปวดหลังมักเกิดขึ้นกับหลังส่วนล่าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ แต่ก็อาจเรื้อรังเป็นเดือน หรือเป็นปีก็ได้ คนส่วนใหญ่จะเคยมีอาการปวดหลังในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต
อ่านเพิ่มเติม
สายตาเอียง
สายตาเอียงเป็นภาวะความผิดปกติของสายตาอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุด สาเหตุเกิดจากการที่กระจกตา(ซึ่งโค้งเป็นรูปโดมด้านหน้าของตา)เปลี่ยนรูปทรงจากทรงกลมเช่นปกติไปเป็นรูปไข่คล้ายกับลูกรักบี้ ทำให้การหักเหของแสงไปสู่จอ
อ่านเพิ่มเติม
อาการเมาเวลาเหตุจากการบิน
เราทุกคนมีนาฬิกาอยู่ภายในร่างกาย(บางครั้งเรียกว่า“นาฬิกาชีวิต”ที่กำหนดวงจรเวลาของร่างกายในแต่ละรอบวัน)
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องบูพา?
 • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
 • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
โทร 0 2677 0000 Ext. 5501
สอบถามข้อมูลทางอีเมล
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สุขภาพดีกับบูพา
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ