บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
Bookmark and Share
โรคมะเร็ง ย้อนกลับ
เกิดขึ้นเนื่องจากเซลล์ร่างกายเกิดการแบ่งตัวในแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้     ประมาณการณ์ว่าในคนทุกๆ 10 คน  จะเกิดมะเร็งขึ้น  4 คน ตลอดช่วงชีวิตของคนๆหนึ่ง

นานาสาระของโรคมะเร็ง

ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์หลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละเซลล์จะเกิดการสร้างและซ่อมแซมอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมการแบ่งตัวไม่ให้มากจนเกินไป อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเซลล์มะเร็งขึ้น เซลล์ดังกล่าวจะมีการแบ่งตัวในแบบที่ม่สามารถควบคุมได้ และทำให้เกิดก้อนเนื้องอกขึ้นในที่สุด

เราสามารถแบ่งชนิดของเซลล์เนื้องอกได้ออกเป็น 2 ชนิด ชนิด benign และ ชนิด malignant

เนื้องอกชนิด benign  เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง ไม่มีการกระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกาย เนื้องอกชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ แต่อาจมีขนาดใหญ่มากจนสามารถกดเบียดอวัยวะข้างเคียงได้

เนื้องอกชนิด malignant เป็นเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง สามารถกระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ เนื้องอกชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

วิดีโอ "พัฒนาการของมะเร็ง"
 

ชนิดของโรคมะเร็ง

ในปัจจุบันมีโรคมะเร็งมากกว่า 200 ชนิด โดยสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มโรคตามชนิดของเซลล์มะเร็ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มะเร็งชนิด carcinoma

มะเร็งชนิดนี้เกิดจากเซลล์ epithelium  ยกตัวอย่างมะเร็งชนิดนี้ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะอาหาร  สามารถแบ่งชนิดมะเร็ง carcinoma ได้เป็น 4 ชนิด ตามชนิดของเซลล์  epithelium ได้แก่
 • Squamous cell carcinomas  เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ squamous ซึ่งเป็นเซลล์ที่บุอยู่ตาม ผิวหนัง ในปาก ทางเดินหายใจ และหลอดอาหาร
 • Adenomatous cell carcinomas    เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ glandular ที่บุตาม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับอ่อน และไต
 • Transitional cell carcinomas  เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ transition ที่บุตามผนังกระเพาะปัสสาวะ
 • Basal cell carcinomas เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นผิวหนัง
มะเร็งชนิด sarcoma

เกิดจากเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของ กระดูก กล้ามเนื้อ ผนังหลอดเลือด และไขมัน สามารถแบ่งเซลล์ sarcoma ได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ได้แก่  bone sarcomas และ soft tissue sarcomas มะเร็งชนิดนี้พบได้น้อย เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ (2-3 ราย ในผู้ป่วยที่ไดรับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งทั้งหมด)

มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (leukemia และ lymphoma)

เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดใน ไขกระดูก ม้าม ต่อมธัยมัส และต่อมน้ำเหลือง พบได้น้อยเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ  

อาการของโรคมะเร็ง

สามารถมีอาการได้หลากหลายรูปแบบ อาการที่ทำให้ต้องนึกถึงโรคนี้ได้แก่
 • ตรวจพบก้อนขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ยกตัวอย่าง การตรวจพบก้อนที่เต้านมในผู้หญิง ก้อนที่ลูกอัณฑะในผู้ชาย
 • การมีเลือดออกมากผิดปกติ เช่น ในปัสสาวะ อุจจาระ
 • อาการไอออกเลือด
 • อาการน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาหตุ
สาเหตุของโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่
 • อายุที่เพิ่มขึ้น  ประมาณ 2 ใน 3 ราย ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะมีอายุที่มากกว่า 65 ปี
 • การสูบบุหรี่
 • พันธุกรรม
 • อาหาร
 • รังสีอุลตร้าไวโอเลต
 • การติดเชื้อ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัส human papilloma virus ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
 • การสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น asbestos และ สารกัมมันตภาพรังสี
 • ระดับภูมิต้านทานที่ลดลง ยกตัวอย่างเช่น โรคเอดส์
การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

อาศัยจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย การตรวจเลือด เอกซ์เรย์ MRI, CT, และ อุลตร้าซาวด์
การตรวจเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก และในบางครั้งอาจต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy) ซึ่งได้จากการตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กเพื่อการแยกโรค

การรักษาโรคมะเร็ง

การรักษามะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง และระยะของโรคมะเร็งนั้นๆ จุดมุ่งหมายในการรักษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบใหญ่ได้แก่
 • เพื่อหายขาดจากโรค
 • เพื่อชะลอการดำเนินของโรค
 • เพื่อรักษาแบบประคับประคอง ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
การรักษาโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายทาง เช่น โดยการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกไป การฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัด การให้ยาฮอร์โมน การปลูกถ่ายไขกระดูก ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้แพทย์หลายสาขาวิชา ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 1ราย

การให้กำลังใจช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็ง

            การได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว เป็นสิ่งที่สำคัญมากในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากบางครั้งผู้ปวยอาจเกิดภาวะท้อแท้หมดหวัง หรือเกิดโรคซึมเศร้า  กรณีที่ไม่สามารถรักษาให้โรคมะเร็งหายขาดได้  ในบางครั้งอาจจะต้องมีการรักษาแบบประคับประคอง (palliative therapy) ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแทน
ก่อนหน้า   ถัดไป
 
Related Tips
โรคเบาหวานชนิดที่ 1
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด เกิดเนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมน อินซูลินได้อีกต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเรื้อรังไม่หายขาด เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม
โรคสะเก็ดเงิน
โรคสะเก็ดเงิน เป็นภาวะทางผิวหนังที่พบได้บ่อย และไม่ใช่โรคติดต่อ ผิวหนังของเรานั้นมีหลายชั้นโดยชั้นหนังกำพร้านั้นจะมีการผลัดเซลล์เก่า และแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 28 วัน
อ่านเพิ่มเติม
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โรคนี้มีผลกระทบต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า lymphocytes และเป็นมะเร็งเม็ดเลือดที่พบบ่อยที่สุดในเด็กพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องบูพา?
 • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
 • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
โทร 0 2677 0000 Ext. 5501
สอบถามข้อมูลทางอีเมล
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สุขภาพดีกับบูพา
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ