ดูแลสุขภาพจิต
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / ดูแลสุขภาพจิต
Bookmark and Share
การทำสมาธิ ย้อนกลับ

สมาธิคืออะไร?

คำว่า สมาธิ ถูกนำมาใช้อธิบายในหลายๆแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติโดยทั่วไปเพื่อลดระดับความเครียดและปรับอารมณ์ความรู้สึกตัวของผู้ปฏิบัติ ซึ่งถ้าปฏิบัติได้สำเร็จแล้วจะทำให้มีความผ่อนคลายและความรู้สึกตัวอยู่ในระดับที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพรวมถึงการดำรงชีวิตดีขึ้นได้

รูปแบบการฝึกฝนสมาธิสมัยใหม่นั้น มีต้นกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาของชนชาติแถบตะวันออกของโลก ปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนหลายพันที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกล้วนมุ่งมั่นฝึกสมาธิ ดังนั้นคุณจะไม่รู้สึกเดียวดายเลยกับการฝึกสมาธิ

ฝึกสมาธิได้อย่างไร?

            การทำสมาธิ คุณจะอยู่ในท่านั่งที่ผ่อนคลาย สงบเงียบด้วยดวงตาที่ปิดลง บางครั้งคุณอาจจะท่องคำหรือวลี(บริกรรมบทสวดหรือมนตรา) เพื่อช่วยให้คุณมีจิตที่นิ่งและแน่วแน่ การฝึกสมาธินั้นสามารถทำได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ใช้ระยะเวลาฝึกนานเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปฏิบัติ และสามารถฝึกในสถานที่ใดๆ ที่มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสมกับการฝึกของคุณเอง
 

Yoga


                การฝึกทำสมาธิมี 2 ประเภท ได้แก่ การฝึกสติ (mindfulness meditation) และการฝึกจิต (transcendental meditation :TM)

                การฝึกสติ (mindfulness meditation) ผู้ปฏิบัติจะฝึกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้สึกและการแสดงออกของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากความคิดและการแสดงออกด้านลบ พร้อมกันนั้นพยายามปลูกจิตสำนึก ความคิดด้านบวกเข้ามาทดแทน การที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกสตินั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งจิตให้แน่วแน่กับลมหายใจเข้า-ออก ซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติสามารถฝึกจิตให้ระลึกรู้อยู่ภายในตนอย่างสมบูรณ์ โดยไม่พะวงกับการที่จะต้องรับรู้และมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกกายในขณะนั้นได้ นั่นถือว่าผู้ปฏิบัติสามารถสร้างสมดุลระหว่างความคิดและอารมณ์ของตนเองได้มากขึ้น คุณสามารถนำการฝึกสตินี้ไปปฏิบัติร่วมกับการฝึกสมาธิแบบง่ายๆอย่างอื่นได้ เช่น โยคะ ซึ่งจะมีประโยชน์เพิ่มเติมด้านการเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย

                การฝึกจิต (transcendental meditation :TM) การทำสมาธิด้วยวิธีนี้ค่อนข้างแตกต่างจากการทำสมาธิแบบฝึกสติ โดยการฝึกแบบ TM นั้นผู้ปฏิบัติจะต้องบริกรรมคำหรือวลีหรือมนตรา(mantra) ซ้ำๆด้วยน้ำเสียงที่เบานุ่มนวล โดยวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีจิตที่แน่วแน่ไม่วอกแวกกับสิ่งรอบข้าง และสามารถเข้าสู่ภาวะที่จิตสงบผ่อนคลายได้ในที่สุด

สมาธิมีประโยชน์จริงหรือไม่?

            มีหลักฐานการศึกษาที่พบว่าการทำสมาธิมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก เช่น ผู้ที่มีอาการของภาวะซึมเศร้าที่ได้รับการบำบัดการรู้คิดอย่างมีสติ (mindfulness-based cognitive therapy) สามารถช่วยป้องกันการกลับมาของภาวะซึมเศร้านั้นได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าการฝึกสติ สามารถช่วยลดภาวะความเครียดได้ และนำมาช่วยรักษาบำบัดอาการป่วยในผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลรวมถึงพฤติกรรมการเสพติดการใช้ยาต่างๆ

             นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิคิดว่า ประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธิน่าจะมาจากการทำสมาธินั้นไปมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทในส่วนที่ควบคุมการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นแบบจะสู้หรือจะถอย (fight-or-flight response) ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความเครียดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ ที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจ ทำให้หายใจเร็วขึ้น และเพิ่มการหลั่งของเหงื่อ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องการผลการศึกษาเพิ่มเติมอีกเพื่อสนับสนุนสมมุติฐานนี้

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ

·        หาสถานที่ฝึกที่มีความสงบ การทำสมาธิต้องการความตั้งมั่นของจิตดังนั้นเพื่อป้องกันการถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้าง สถานที่ฝึกสมาธิจะต้องเป็นที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายและไม่ถูกรบกวน

·        มีความสะดวกสบาย หากคุณต้องการความต่อเนื่องในการฝึกสมาธิ ความสะดวกสบายทั้งกายและใจย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถฝึกสมาธิได้นานเท่าที่จะทำได้

·        ความตั้งมั่นแน่วแน่ของจิต การควบคุมลมหายใจเข้าออกหรือการท่องบทสวดซ้ำไปซ้ำมา จะช่วยทำให้จิตสงบเข้าถึงสมาธิได้

·        เปิดใจให้กว้างและผ่อนคลาย ถ้าคุณเริ่มฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกและยังไม่สามารถมีจิตที่แน่วแน่ได้นั้น ให้ถือว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นการฝึกเท่านั้น คุณยังสามารถฝึกใหม่ได้ทุกเมื่อ

ก่อนหน้า   ถัดไป
 
Related Tips
ดาวน์ซินโดรม
โครโมโซมคือโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยยีนซึ่งบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้มาจากพ่อแม่ โดยปกติเซลล์ของเราประกอบไปด้วยโครโมโซม 23 คู่ ซึ่งมาจากพ่อและแม่คนละ 23 โครโมโซมนั่นเอง ในดาวน์ซินโดรมซึ่งมีสาเหตุจากความ
อ่านเพิ่มเติม
การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
คนทุกคนต้องการการพักผ่อนนอนหลับ แต่นานแค่ไหนจึงจะพอดี พ่อแม่มือใหม่อาจสงสัยว่าจะให้เด็กทารกนอนหลับนานแค่ไหนดี กังวลว่าลูกวัยรุ่นอาจนอนไม่เพียงพอ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถหยุดสัปหงกในระหว่างวันได้
อ่านเพิ่มเติม
การทำสมาธิ
การทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง
อ่านเพิ่มเติม
การจัดการกับภาวะซึมเศร้า (ตอน 2)
การรับมือกับภาวะเศร้าหมอง
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องบูพา?
  • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
  • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
โทร 0 2677 0000 Ext. 5501
สอบถามข้อมูลทางอีเมล
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สุขภาพดีกับบูพา
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ