ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / ศุนย์ดูแลลูกค้า / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
Bookmark and Share
แบบฟอร์มสำหรับ HR แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม คู่มือการใช้ Bupa Active
    PDF file ZIP file
ใบคำขอประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับแบบกลุ่มทั่วไปและองค์กร (F-MA-07) 86.85 KB 69.30 KB
แบบฟอร์มรายงานการแจ้งเข้า/แจ้งออก และโอนย้าย (F-MA-09) 115.92 KB 96.36 KB
Additions Deletions Transfer Form (T&E) (F-MA-09) 723.41 KB 631.19 KB
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์รายกลุ่ม (T) (F-MA-13) 286.82 KB 261.65 KB
ใบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกรมธรรม์ (T&E) (F-MA-20) 481.85 KB 447.10 KB
ใบรายงานการแจ้งออก (รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) (T&E) (F-MA-27) 430.17 KB 383.93 KB
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ (T) (F-MA-28) 370.34 KB 275.23 KB
เอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณา ดาวน์โหลดที่
ทำไมต้องบูพา?
  • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
  • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
  • บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกบูพา (Bupa Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
ใบรายงานการรักษา (F-CA-02)
แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล (F-FA-18)
More