ประกันสุขภาพออนไลน์
กรุณาใส่ข้อมูลของท่าน
อีเมล :
วันเกิด :
คำนวณเบี้ยประกันภัย
ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์กับบูพาดียังไง
สมัครง่าย ตลอด 24 ซม. ไม่ต้องใช้เอกสาร*
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รู้ผลการอนุมัติทันที*
สะดวก...ชำระค่าเบี้ยได้หลากหลายช่องทาง*
แผนประกันเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
คุ้มครองสูงสุด 660,000 บาท*
รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
HOTLINE 02-677-0688
pmionline@bupa.co.th
Best viewed with IE 8.0, 9.0, Safari 7.0,
Firefox 30.0, Chrome 36.0 or under.